Wagi Laboratoryjne

>> Wagi Analityczne
>> Wagi Precyzyjne

Wagi Laboratoryjne – Analityczne


Certyfikaty:m-icon ce-icon

 

big_2011-08-14-agn_c-7kl

 Typ wagi
Zakres ważenia  Działka

odczytowa d

Wymiary szalki
Legalizacja
AGN50C 50g 0,0001g Φ90mm
AGN100C 150g 0,0001g Φ90mm
AGN200C 200g 0,0001g Φ90mm

 

big_agn100
Wagi z wyświetlaczem graficznym, rozszeżonym zestawem klawiszy i złączem PS2 do zewnętrznej klawiatury.

 Typ wagi
Zakres ważenia  Działka

odczytowa d

Wymiary szalki
Legalizacja
AGN50 50g 0,0001g Φ90mm
AGN100 150g 0,0001g Φ90mm
AGN200 200g 0,0001g Φ90mm

 

Wagi Laboratoryjne – Precyzyjne


Certyfikaty:m-icon ce-icon


big_ag100c

 Typ wagi
Zakres ważenia  Działka

odczytowa d

Wymiary szalki
Legalizacja
AG100C 100g 0,001g Φ115mm
AG200C 200g 0,001g Φ115mm
AG300C 300g 0,001g Φ115mm
AG500C 500g 0,001g Φ115mm  
AG600C  600g 0,01g  Φ150mm  

 

big_ag3000c

 Typ wagi
Zakres ważenia  Działka

odczytowa d

Wymiary szalki
Legalizacja
AG1000C 100g 0,01g 165x165mm
AG2000C 200g 0,01g 165x165mm
AG3000C 3000g 0,01g 165x165mm
AG4000C 4000g 0,01g 165x165mm  

 

big_ag100
Wagi z wyświetlaczem graficznym (menu tekstowe), rozszeżonym zestawem klawiszy i złączem PS2 do zewnętrznej klawiatury.

 Typ wagi
Zakres ważenia  Działka

odczytowa d

Wymiary szalki
Legalizacja
AG100 100g 0,001g Φ115mm
AG200 200g 0,001g Φ115mm
AG300 300g 0,001g Φ115mm
AG400 400g 0,001g Φ115mm
AG500 500g 0,001g Φ115mm

 

big_ag3000
Wagi z wyświetlaczem graficznym (menu tekstowe), rozszeżonym zestawem klawiszy i złączem PS2 do zewnętrznej klawiatury.

 Typ wagi
Zakres ważenia  Działka

odczytowa d

Wymiary szalki
Legalizacja
AG1000 1000g 0,01g 165x165mm
AG2000 2000g 0,01g 165x165mm
AG3000 3000g 0,01g 165x165mm
AG4000 4000g 0,01g 165x165mm