Oprogramowanie wagowe

1292325155rs232c_v_8

Test RS232C
Program umożliwia sprawdzenie działania portu szeregowego wagi.

1236652665kom

Komunikacja

komunikacja przez sieć ethernet lub RS-232
zdalne sterowanie i odczyt wskazania wagi
zapis wyników do pliku tekstowego


1239960789STAT

STAT

obliczenia statystyczne dla serii ważeń
wyświetlanie wykresów i histogramu
wydruk wyników i wykresów
komunikacja przez sieć ethernet lub RS-232


1290174562axisfm

FM
Program AXIS FM przeznaczony jest do współpracy z miernikami siły
serii FA i FB.

1294670559promas_miniatura

PROMas

PROMas jest oprogramowaniem przeznaczonym do współpracy z wagoszuszarkami firmy AXIS.

1303812135axispenmin

AXIS PEN

AXIS PEN umożliwia konfigurację działania przystawki PEN-01.

1240486186TP

TP

Program TP jest elementem wielo-stanowiskowego systemu kontroli towarów paczkowanych. Program umożliwia jednoczesną kontrolę kilku linii produkcyjnych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 roku.

1240486419INTER7

INTER

Program INTER służy do rejestracji ważeń z możliwością identyfikacji towarów za pomocą skanera i możliwością druku etykiet.

1292232847inter_ete

ETE

Program ETE służy do rejestracji ważeń z możliwością identyfikacji towarów za pomocą skanera i możliwością druku etykiet. Współpraca w wszystkimi wagami wyposażonymi w moduł ethernetowy (ewentualnie RS232 – współpraca z pojedyńczą wagą).

1342691430rc

INTER RC

INTER RC umożliwia rejestrację wyników ważenia receptur z wielu wag jednocześnie (współpraca z wagami wyposażonymi w moduł SE-12).

1342691430rc

ProCELLM

przekazywanie wskazań wagi do dowolnej aplikacji Windows
dołączanie dodatkowych informacji (data, numer ważenia, itp.)
komunikacja przez sieć ethernet lub RS-232  
zapis wyników do pliku tekstowego