Ważenie dynamiczne

KLASYFIKATOR PRODUKTÓW GW-3000:

big_gw3000-2

 • ważenie dynamiczne (w ruchu), do 80 paczek na minutę
 • zakres ważenia do  3kg/1g, 6kg/2g, 10kg/5g
 • do 8 systemów odrzutu – możliwość zbierania produktów w 8 pojemnikach zgodnie z zaprogramowanymi przedziałami masy
 • obudowa ze stali nierdzewnej
 • 8000 PLU   
 • konsola z graficznym wyświetlaczem   
 • połączenie z komputerem: RS232/422, Ethernet
 • oprogramowanie (umożliwia zarządzanie danymi odnośnie produkcji i programowania za pośrednictwem  DIBAL Windows RMS/DCS)
 • rozmiary produktów: do 350(W) x 290(D) mm


Waga automatyczna porcjująca

big_waga-automatyczna-porcjujaca
Waga automatyczna napełniająca pojemnik przewidzianą i potencjalnie stałą masą produktu pozostającego luzem. Z legalizacją.
Przeznaczone są do odważania następujących produktów:

 • materiały stosowane w budownictwie (kleje, cement, wapno itp.),

 • surowce w przemyśle rolno-spożywczym (zboża, kasze, sól, itp.),

 • materiały stosowane w przemyśle chemicznym (substancje chemiczne, nawozy sztuczne, tworzywa sztuczne itp.),

 • ciecze.

Wagi automatyczne porcjujące pozwalają na automatyczne przeważanie porcji materiału o zaprogramowanej wartości masy; jest to pomiar netto porcji surowca. Możliwe jest porcjowanie max 2 składników w jednej porcji.

W zależności od właściwości i parametrów materiału odważanego stosuje się różne typy podajników:

 • ślimakowe – dla surowców pylistych,

 • taśmowe – dla materiałów ziarnistych, granulowanych, piasku itp.,

 • wibracyjne – dla surowców, które mogą zbrylać

Waga umożliwia:

 • zaprogramowanie do 10 receptur,

 • podawanie materiału z dwoma prędkościami,

 • podawanie porcji składającej się maksymalnie z dwóch składników,

 • ustawienie do 999 porcji w cyklu automatycznym,

 • rejestracja wyników pomiaru na komputerze PC (numer receptury, ilość ustawionych porcji w cyklu automatycznym, aktualny numer receptury, masa porcji, masy składników, czas pomiaru),

 • wykonanie korekcji ręcznie lub automatycznie,

 • funkcja testu prawidłowości działania wejść i wyjść,

 • ustawienia sygnałów sterujących na dowolne wyjście lub wejście,

 • zabezpieczenie hasłem ustawień sterownika.